HOTLINE: 0987.672.788

Phụ Kiện Đường Ống Thép 67 sản phẩmLơ thu ren inox

Xem Chi Tiết

Nối hai ren ngoài inox

Xem Chi Tiết

Co ren áp lực

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Co ren 45 áp lực

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Tê ren áp lực

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Reducing Tee

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Caps

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Hex Plugs

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Reducing Bushes

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Reducing Sockets

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Măng xông ren áp lực

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Rắc co ren áp lực

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Co hàn áp lực

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Tê hàn áp lực

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Giảm hàn áp lực

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Nối hàn áp lực

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Rắc co hàn áp lực

Theo tiêu chuẩn ASME B16.11

Xem Chi Tiết

Rắc co ren hơi mạ kẽm

Theo tiêu chuẩn BS EN 10242 BS 143 & 1256

Xem Chi Tiết

Co hàn inox 45 độ

Theo tiêu chuẩn ASTM A403-ASME B16.9

Xem Chi Tiết

Tê hàn inox

Theo tiêu chuẩn ASTM A403-ASME B16.9

Xem Chi Tiết